Persbericht

“Ik laat niemand het energiepact torpederen. Het werk gaat voort.”

“Ik laat niemand het energiepact torpederen.” Eerste minister Charles Michel zal toezien op de loyale uitvoering, te goeder trouw, van de wet die voorziet in de kernuitstap in 2025 en van het regeerakkoord.

De doelstelling waartoe België zich heeft geëngageerd, blijft de kernuitstap. We hebben dit in het regeerakkoord herhaald en ik heb dat in het Parlement herbevestigd.

We moeten er alles aan doen om onze engagementen na te komen:

  • de energiebevoorradingszekerheid veiligstellen;
  • de klimaatdoelstellingen halen;
  • betaalbare energie voor de gezinnen en het concurrentievermogen van onze ondernemingen waarborgen.

Het document dat de ministers van Energie hebben opgesteld, vormt een nuttige werkbasis waarop we kunnen voortbouwen met het oog op het sluiten van een energiepact.

De status quo zonder pact is in ieder geval geen optie. De status quo leidt op termijn tot een black-out en tot een ongecontroleerde stijging van de facturen voor de gezinnen en de ondernemingen.

We moeten daarentegen aan dit document werken, het verder ontwikkelen, verfijnen en er de geloofwaardige basis van maken voor het Belgische energiebeleid van de komende dertig jaar. We moeten met verantwoordelijkheidszin te werk gaan.

Ik nodig alle politieke actoren van de meerderheid en de oppositie alsook de economische actoren en die van het middenveld uit om blijk te geven van verantwoordelijkheidszin en simplismen en karikaturen te vermijden.

Het punt zal voor het eerst nu donderdag 14 december worden besproken in de Kern.