Persbericht

“Dezelfde rechten en plichten als elke Europese burger voor de heer Puigdemont, niet meer en niet minder”

De Eerste minister werd gisteren op de hoogte gebracht van de aangekondigde aanwezigheid in België van de heer Puigdemont.

 

De heer Puigdemont is niet in België op uitnodiging of op initiatief van de Belgische regering. Het vrije verkeer binnen de Schengenruimte biedt hem de mogelijkheid om zonder andere formaliteit in België aanwezig te zijn. Naar eigen zeggen is de heer Puigdemont naar Brussel gekomen omdat dit de hoofdstad is van Europa. Hij zal hier worden behandeld zoals elke andere Europese burger.

 

De Belgische regering heeft geen enkele stap ondernomen om de heer Puigdemont aan te moedigen om naar België te komen.

 

De Belgische regering heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een politieke dialoog in Spanje om de crisis op te lossen en dit, in het kader van de nationale en internationale orde.

 

De heer Puigdemont beschikt over dezelfde rechten en plichten als elke Europese burger, niet meer en niet minder. De regering zal toezien op het respect voor de rechtsstaat.

 

De regering zal trouwens regelmatige diplomatieke contacten onderhouden met Spanje in het kader van de huidige omstandigheden.