Reden

Regierungserklärung

Alleen het gesproken woord telt.

 

Mijnheer de Voorzitter,

Geachte Collega’s,

 

Deze nieuwe Regering start op een moment

dat ons land de zwaarste crisis ooit in vredestijd verwerkt.

 

Heel wat landgenoten

gaan door een bijzonder zware periode.

 

Omdat ze ziek zijn,

iemand dierbaar hebben verloren,

of als zorgverlener al maanden in de vuurlinie staan.

 

Maar de schade van het virus is niet alleen medisch.

Ook onze samenleving en onze economie staan zwaar onder druk.

Deze pandemie hakt er stevig in.

Steviger dan de financiële crisis van tien jaar geleden.

En zelfs dieper dan de Grote Depressie van de jaren ’30.

Nooit eerder verloren in ons land zoveel mensen tijdelijk hun job.

Nooit eerder moesten zoveel bedrijven, zoveel zelfstandigen de deuren sluiten.

De diepte van de crisis is ongezien.

De dreiging van een nieuwe besmettingsgolf en de onzekerheid over een werkend vaccin werpen een blijvende schaduw over het herstel.

 

I.     CORONACRISIS

We zullen nog enige tijd met het corona-virus moeten samenleven.

De Regering zal ál het mogelijke doen om uitbraken snel en lokaal in te dijken.

Want ik zeg hier klaar en duidelijk:

Ons land, onze economie, onze bedrijven, zij kunnen geen nieuwe algemene ‘lockdown’ aan.

Daarom gaan we meer testen.

We gaan investeren in beschermingsmateriaal

en in de ontwikkeling van vaccins.

En dat in nauwe samenwerking met de deelstaten.

Mais je tiens à lancer un appel, ici à cette tribune, un appel à chacune et chacun dans notre pays :

Nous ne pourrons vaincre le coronavirus que si nous respectons tous un certain nombre de règles très simples.

Garder ses distances.

Se laver les mains.

Porter un masque.

Mais surtout, se soucier des autres.

En particulier, de nos proches les plus fragiles, les plus vulnérables, nos parents et nos grands-parents.

Ce souci du bien-être des autres occupe également une place centrale dans l’accord gouvernemental qui est présenté aujourd’hui devant la Chambre.

 

Ce gouvernement investit massivement dans les soins de santé

en se basant sur des décisions de cette Chambre.

Nous assurons qu’il y ait plus de personnel au chevet du patient.

Une charge de travail moins lourde.

De meilleures conditions de travail.

Et des formations pour le personnel soignant.

 

Naast gezondheid investeren we ook in pensioenen.

We trekken het minimumpensioen op richting 1.500 euro.

En we laten de drie stelsels – werknemers, ambtenaren en zelfstandigen – geleidelijk naar elkaar toegroeien.

Er komt een nieuwe pensioenbonus,

En we gaan resoluut voor een tweede pensioenpijler voor iedereen.

Want wie zijn leven lang heeft gewerkt, verdient een waardig pensioen.

 

En ce qui concerne la pauvreté,

la lutte contre l’exclusion sociale sera dotée de nouveaux moyens.

Pour réduire la fracture numérique, nous réformons les tarifs sociaux des télécommunications. Pour que chacun ait la possibilité de prendre part à la société numérique.

 

Ce gouvernement combat toutes les formes de discrimination. Notamment celles à l’encontre des femmes. 

Nous faisons passer progressivement le congé de naissance à 20 jours, pour encore favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Parce que c’est le siècle de la femme.

Et c’est précisément pour cette raison que ce gouvernement est à parité homme-femme.

Une étape historique pour notre pays.

Want diverser is sterker.

 

II.   ECONOMISCHE CRISIS

Wie sociaal wil zijn, moet eerst welvaart opbouwen.

Daarom is jobcreatie een absolute prioriteit van deze Regering.

Hoe meer mensen werken, hoe sterker onze sociale zekerheid.

Bovendien is een job de beste sociale bescherming en een belangrijke bron van emancipatie.

 

De Regering zal daarom werken belonen.

De meest kwetsbare groepen op weg naar werk begeleiden.
En streven naar een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030.

 

De Regering geeft het sociaal overleg een nieuw elan.

We geven de sociale partners een redelijke termijn om zelf tot akkoorden te komen. De Regering bepaalt daarbij het budgettair kader en de politieke oriëntaties.

 

We geven de komende jaren ook het ondernemerschap alle ruimte.

We verbeteren het statuut van de zelfstandige.

We verminderen administratieve rompslomp.

En vereenvoudigen het starten van een onderneming.

 

Au niveau fiscal, nous préparons une vaste réforme fiscale,

afin de moderniser et simplifier notre régime fiscal, et le rendre plus juste.

Nous allégeons la fiscalité des ménages pour qu’elle soit davantage en phase avec la conciliation famille-travail.

Une forme de taxation numérique doit aussi voir le jour.

Dans ce dossier, la Belgique jouera un rôle de précurseur au niveau international.

La lutte contre la fraude fiscale et sociale se poursuit sans relâche.

 

Chers collègues,

Ce gouvernement entend aussi être un gouvernement d’investissement.

 

Jean Monet, l’un des pères fondateurs de l’Union européenne a décrit un jour l’effet mobilisateur d’une crise en ces termes :

“Les gens n'acceptent le changement que dans la nécessité,

et ils ne voient la nécessité que dans la crise.”

 

C’est un appel à nous tous.

Nous devons, au milieu de cette crise du coronavirus, en ces temps troublés, malgré tout, voir des opportunités et les saisir.

 

Daarom zal deze Regering investeren in nieuwe groei.

In toekomstgerichte sectoren.

In digitalisering en duurzaamheid.

Met een investeringspakket van in totaal 4,7 miljard euro.

Dat maakt van dit akkoord het meest groene regeerakkoord in de geschiedenis van ons land.

 

La Belgique s’engage aussi à 100% dans le Green Deal européen.

Il ne faut pas opposer écologie et économie.

L’une et l’autre doivent au contraire se renforcer. La transition écologique créera de nouveaux emplois, générera une meilleure qualité de vie et plus de capacité d’innovation.

Nous misons par exemple sur les énergies renouvelables comme l’éolien et le photovoltaïque, et nous le faisons dans l’ensemble du pays, d’Ostende à Arlon.

 

Deze Regering herbevestigt ook de kernuitstap en respecteert de wettelijke uitstapkalender.

Maar we doen dit wel op een verstandige manier.

Met aandacht voor betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid,

zowel voor gezinnen als voor bedrijven.

 

Tegelijk zal onze Regering een sterk anti-crisisbeleid voeren,

zolang onzekerheid onze economie verlamt.

Daartoe verlengen we de investeringsaftrek en voeren we de wederopbouwereserve in.

Belangrijke instrumenten voor bedrijven getroffen door Corona.

 

We waken erover dat we de prille heropleving in geen geval fnuiken.

In deze bijzonder tijden, voeren we een verstandig en dynamisch begrotingsbeleid.

Zowel de investeringen als de uitgaven en besparingen hangen af van hoe het herstel loopt.

Maar deze Regering heeft wel de vaste wil om het begrotingstraject de komende vier jaar significant te verbeteren.

 

Als open economie hangt het Belgisch herstel

sterk af van het herstel in onze buurlanden.

Maar je kan je geluk ook afdwingen.

Aan alle Belgen,

Alle ondernemers,

Alle investeerders,

Zeg ik klaar en duidelijk:

deze Regering zal alles doen om de crisis te overwinnen

“whatever it takes.”

 

Meer dan ooit ligt de sleutel voor groei bij investeringen.

En investeren, dat zullen we dan ook - meer dan ooit – doen.

Innovatie is de hefboom voor nieuwe groei.

Daarom zal de Digitale Agenda centraal staan in alle beleidsdomeinen.

Van justitie tot gezondheidszorg.

 

Maar innoveren is ook ruimte geven aan trial-and-error.

Daarom zetten we bijvoorbeeld in op proefprojecten bij het spoor.

Versterken we het tech-ecosysteem in niches waar we als land vooroplopen.

En komt er een échte federale datastrategie.

Het België van de toekomst is Digital Belgium.

Waar we iedereen meenemen in de digitale revolutie.

 

III. EEN ANDERE POLITIEK

Qui dit investissements, dit confiance. Pour cela, nous avons non seulement besoin d’un plan de relance, mais aussi d’un plan de confiance dans notre pays.

Il nous faut rétablir la confiance.

Pas seulement au sens économique du terme,

mais surtout au sens politique.

 

Chers collègues,

Le monde change, la politique doit elle aussi suivre ce chemin.

Nous nous engageons en faveur d’une toute autre politique.

Une politique constructive, de confiance, de respect.

 

Want afbreken is makkelijk.

Het kost echt niet veel moeite.

Maar het brengt ons ergens.

De voorbije jaren hebben we gezien hoe ruwheid en hardheid ook het politieke debat hebben overgenomen.

Maar wat heeft het ons bijgebracht?

Behalve meer tegenstellingen,

meer polarisering en meer wederzijds onbegrip.

Met ellenlange formaties tot gevolg.

 

Een voorganger van mij heeft ooit gezegd:

“Wantrouwen is het slechtste wat de politiek kan overkomen.

Wantrouwen, collega’s, dreigt te hypothekeren wat we allemaal samen hebben opgebouwd.”

 

Alors, si nous voulons créer des liens, avancer, faire progresser

notre société, notre économie, notre pays,

le maître-mot est la confiance.

 

C’est pourquoi nous nous engageons sur la voie d’un renouveau politique en ouvrant la porte à de nouvelles formes de participation et d’initiatives citoyennes.

 

Nous confirmons le statut de lanceur d’alerte et faisons passer l’âge légal pour voter aux élections européennes à seize ans.

 

Nous luttons contre la propagation de fake news qui constituent une lourde menace pour notre démocratie.

 

Bref, nous lançons une trajectoire de réforme pour que politique rime davantage avec éthique dans notre pays ; pour remettre le citoyen au cœur des préoccupations.

Car l’immobilisme politique, le cynisme, les attaques ont trop primé ces dernières années.

 

De Regering wil tijdens de komende legislatuur een grondige hervorming voorbereiden van de staatsstructuren.

Ze zal hierover een breed democratisch debat met burgers, middenveld, academische wereld en politieke vertegenwoordigers organiseren.

Het doel is een nieuwe staatstructuur vanaf 2024,

met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling.

Dit moet leiden tot een versterking van de autonomie van de deelstaten én van de slagkracht van de federale overheid.

 

Als we ons land écht opnieuw in beweging willen brengen, zullen we samenwerking en respect centraal moeten stellen.

 

IV. EEN VEILIG BELGIË

 

Chers collègues,

Le respect c’est aussi le contrat social belge, ses droits et ses obligations. Nous devons le faire appliquer de façon correcte.

 

Il y aura plus de policiers en rue ; 1.600 agents de police nouveau chaque année.

Nous instaurons la justice accélérée pour la petite criminalité.

Et nous faisons en sorte que toutes les peines soient effectivement exécutées.

En numérisant la justice et en la propulsant enfin au 21e siècle,

nous réduirons l’arriéré judiciaire.

 

V.   EUROPA & INTERNATIONAAL

 

Beste collega’s,

Vandaag is voor onze Belgische democratie een bijzonder moment.

 

Voor de eerste keer in de geschiedenis van ons land vraagt een Regering het vertrouwen, niet in het Paleis der Natiën, maar in het Europees Parlement, het kloppend hart van de Europese democratie.

 

Een parlement dat hard heeft moeten vechten voor haar legitimiteit.

Dat bij haar oprichting niet rechtstreeks was verkozen. En dat jaren heeft moeten wachten op erkenning en op een belangrijke rol in onze Europese democratie.

 

Dit Huis is een levend bewijs dat democratisch verworven rechten nooit een evidentie zijn.

Dat is ook de reden waarom deze Regering een uitgesproken pro-Europese koers vaart.

België en de Belgische economie hebben enkel te winnen bij een sterk en solidair Europa.

 

Fidèle à l’histoire de notre pays, ce gouvernement veut continuer à bâtir de ponts et à rechercher activement un nouveau consensus européen où la préoccupation centrale va aux citoyens et à leurs droits.

Notre pays soutient pleinement l’autonomie stratégique que l’Europe doit développer dans les années à venir.

 

België eist op het Europese niveau een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden en lasten op het vlak van asiel en migratie.

We voeren een humaan beleid voor mensen die bescherming nodig hebben en een kordaat terugkeerbeleid voor mensen die in ons land geen toekomst hebben.

 

Dans notre action internationale aussi, coopération et respect seront des maîtres-mots.

La seule façon de faire face aux grands défis de notre temps - que sont les changements climatiques, le terrorisme et l’extrémisme, les pandémies, les violations du droit international et de l’État de droit– c’est de coopérer avec d’autres pays.

 

Ce gouvernement sera donc un ardent défenseur de la coopération multilatérale. Les objectifs de développement durable et l’Agenda 2030 des Nations unies représenteront à cet égard notre boussole.

 

Een sterk buitenlandbeleid is belangrijk voor onze veiligheid.

De trans-Atlantische relatie heeft een strategisch belang voor ons land en voor Europa.

 

België zal zijn engagement voor een effectieve Europese defensie voortzetten. De NAVO blijft de hoeksteen van de collectieve verdediging van Europa.

 

Collega’s,

 

Ik zou willen besluiten met de Italiaanse Christendemocraat Di Gàsperi, tijdgenoot van Schuman, Spinelli en Monet, die ooit zei: “De toekomst zal niet gebouwd worden met macht, noch met veroveringsdrang. Maar door de geduldige toepassing van de democratische methode, de constructieve geest van het akkoord, en door het respecteren van de vrijheid.”

 

Het is in die geest dat ik vandaag het vertrouwen aan deze Kamer wil vragen.

 

Omdat het akkoord van deze Regering is gebouwd op vertrouwen,

op de wil om vooruit te gaan, de geduldige toepassing van de democratische principes en vooral op de bereidheid om consensus te zoeken.

Daarom vraag ik het vertrouwen van de Kamer.